Check om e-mail er valid - inklusive DNS MX lookup


Mange personer skriver et php script der udelukkende ser med en strpos - om der er et @ i strengen og om domain TLD er valid (f.eks. .dk .com .net osv). Men her følger så et eksempel på et script der er brugbart - og som næsten checker så langt som - om der er en modtager på webserveren.

* Der checkes også for om den lokale brugers username længde er over det tilladte på 64 tegn.
* Domainets max længde på 255 tegn checkes også.
* Der undersøges om den lokale brugers navn starter eller slutter med et punktum
* Der undersøges om der er to punktummer efter hinanden i navnet (ikke tilladt).
* Der undersøges om der er to punktummer efter hinanden i domæne (ikke tilladt).
* Special tegn i lokale bruger ikke tilladt med mindre de er i anførselstegn.
* Endelig checkes der med et DNS lookup - ser om der er et MX (mail server) record på domainnavnet.

Lad os komme igang...I dette script eksempel har jeg valgt at kommentere inde i selve koden - du kan selvfølgelig bare fjerne de kommentarer.

<?PHP 
function check_email_address($email)
{
  $isValid = true;         /* Først sættes $isValid til at være true */
  $atIndex = strrpos($email, "@"); /* check om der er et @ i $email der sendes ind i funktionen og 
                    hvis - så er $atIndex selve positionen hvor @ er placeret. */

  if (is_bool($atIndex) && !$atIndex)
  { 
   $isValid = false;       /* Hvis der ikke findes et @ er den allerede nu false */
  } else {
   $domain = substr($email, $atIndex+1); /* Domainnavnet starter ved $atIndex + 1 - hvorfor $domain er 
                        substr($email, $atIndex+1) */
   $local = substr($email, 0, $atIndex); /* Den lokale bruger er så substr($email, 0, $atIndex) */
   $localLen = strlen($local);      /* Den lokale brugers navne længde (de er max 64 i længde) */
   $domainLen = strlen($domain);     /* Domainnavns længde */
   if ($localLen < 1 || $localLen > 64) /* Hvis brugernavn er for kort eller for langt */
   {
   	
     $isValid = false;         /* Sætter vi $isValid til false */
   } 
   
   else if ($domainLen < 1 || $domainLen > 255) /* Hvis domainnavnet er for kort eller for langt */
   {
     $isValid = false;         /* Sætter vi $isValid til false */
   }
   else if ($local[0] == '.' || $local[$localLen-1] == '.') /* starter eller slutter med et . */
   {
     $isValid = false;         /* Sætter vi $isValid til false */
   }
   else if (preg_match('/\\.\\./', $local)) /* Er der to . efter hinanden i navn? */
   {
     $isValid = false;         /* Sætter vi $isValid til false */
   }
   else if (!preg_match('/^[A-Za-z0-9-.]+$/', $domain)) /* Er der ugyldige karakterer? */
   {
     $isValid = false;         /* Sætter vi $isValid til false */
   }
   else if (preg_match('/\\.\\./', $domain)) { /* Er der to . efter hinanden i domæne? */
     $isValid = false;         /* Sætter vi $isValid til false */
   }
   else if
(!preg_match('/^(\\\\.|[A-Za-z0-9!#%&`_=\\/$\'*+?^{}|~.-])+$/',
         str_replace("\\\\","",$local)))
   {
                      /* Special karakterer er ikke tilladt i navnet 
                        med mindre det er i anførselstegn " */
     if (!preg_match('/^"(\\\\"|[^"])+"$/',
       str_replace("\\\\","",$local)))
                      /* Så det checker vi mod - og finder vi dem - */
     {
      $isValid = false;         /* Sætter vi $isValid til false */
     }
   }
                      /* Hvis $isValid stadig true - men den fejler med getmxrr 
                        hvor den checker for en MX record på domæne navnet */
   if ($isValid && !getmxrr($domain,$mxhosts))
   {
     $isValid = false;          /* Sætter vi $isValid til false */
   }
  }
  return $isValid;
                /* Og endelig returnerer vi $isValid - hvis denne stadig er true - så melder
                 scriptet - true tilbage... */
}
?>

Endelig kaldes det sådan:

<?PHP 
$email = 'tom@phptips.dk';

if (check_email_address($email)) 
 { 
  echo "Dette er en gyldigt e-mail adresse"; 
 } else {
  echo "Dette er IKKE en gyldigt e-mail adresse";
 }
?>

Kommentarer:
Denne funktion bruges blandt andet på PHPTips.dk samt adskillige andre steder jeg har været som udvikler :o)
Cirka 12 år siden (01/12/2010 16:28:02)
Du skal være logget ind for at bruge denne funktion.
Brugernavn
Kodeord


Det er gratis at oprette en bruger
Hop til toppen